Werkwijze Startvragen Werkrelatie

Werkwijze Startvragen Werkrelatie

Wat is het?
De startvragen werkrelatie zijn een aantal hulpvragen1 die je met ouders kunt bespreken om te achterhalen op welke manier het gezin het beste leert. De antwoorden helpen jou om met jouw manier van begeleiding aan te sluiten op de leermogelijkheden van het gezin.
De opbrengst kun je vastleggen in een eenvoudige ‘afspraken voor samen werken’, die als geheugensteun dienen in de periode van begeleiding.

Hoe werkt het?
Voorbereiding:
1. Kennis van leervoorkeuren en oplossingsgericht vragen stellen is gewenst.
2. De hulpvragen op de kaart Startvragen Werkrelatie gebruik je als hulpmiddel. Kies een aantal vragen; de vragen hoeven niet allemaal gesteld te worden.
3. Je kunt op meerdere momenten de Startvragen Werkrelatie inzetten. Natuurlijk bij de start van een begeleidingstraject, maar ook bij de Jeugdbeschermingstafel, bij een evaluatie of bij stagnatie in een begeleidingstraject.

Uitvoering:
1. Leg ouder(s) uit dat je deze vragen wilt bespreken om erachter te komen hoe jij hen het beste kunt ondersteunen.
2. Stelt een vraag van de kaart en vraag door naar details. Bijvoorbeeld: “U vertelt dat uw vroegere baas Robert u zo goed hielp. Wat deed Robert precies waardoor u vooruitkwam? Of “U vertelt dat het vroeger niet goed ging en nu wel. Hoe is het u gelukt om dit onder de knie te krijgen?”
3. Stel minimaal nog een tweede vraag van de kaart Startvragen werkrelatie. En vraag opnieuw door naar details.
4. Leg de opbrengst concreet vast in de ‘afspraken voor samen werken’. Zorg dat de ouder(s) hier een exemplaar van hebben.
5. Laat in de komende begeleidingsgesprekken zien dat je de afspraken voor samen werken ook daadwerkelijk benut, door bijvoorbeeld terug te komen op de gemaakte afspraken.

Tips:
1. Naast dat de startvragen jouw informatie geven over hoe het gezin het beste leert, werk je ook bewust aan draagvlak voor de manier van samen werken.
2. Verstevig de positie van de ouder(s) door nadrukkelijk uit te stralen dat je hun mening en ervaring van wezenlijk belang vindt. Bijvoorbeeld: “U kent uzelf het beste. Ik wil u graag leren kennen en horen wat voor u het beste werkt”.

1 Ontleend aan: Lever, M. (2015). HouVast. Stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB. Handboek versie 3.0. Amsterdam: Expertisecentrum William Schrikker