Werkwijze Spiegelgesprek

Werkwijze Spiegelgesprek

Wat is het?
Een spiegelgesprek is een kringgesprek over een bepaald thema waarin cliënten vertellen over hun ervaringen. Daaromheen zit een ‘buitenkring’ van professionals, ketenpartners en leden van de cliëntenraad die luisteren naar de ervaringen van de cliënten. Zij krijgen door de cliënten als het ware een spiegel voorgehouden. Na het spiegelgesprek formuleren de professionals actiepunten om te gebruiken bij de doorontwikkeling van de begeleiding of methodiek. De Jeugd- & Gezinsbeschermers organiseerde al spiegelgesprekken over complexe scheidingen, het gezinsplan, betrekken van het netwerk, contact met jongeren en uithuisplaatsing.

Hoe werkt het?
Voorbereiding (3 maanden):
1. Zorg voor een onafhankelijke gespreksleider. Je kunt hiervoor iemand opleiden binnen de organisatie of je kunt iemand inhuren. Daarnaast is er iemand nodig die de voorbereiding coördineert.
2. Bepaal een onderwerp voor het spiegelgesprek. Zorg dat het onderwerp een relatie heeft met bijvoorbeeld het jaarplan zodat de uitkomsten verbinding hebben met de organisatiedoelen.
3. Bepaal de doelgroep (ouders en/of jongeren) en het aantal cliënten dat je deel wilt laten nemen (6-15 deelnemers en houd rekening met 5 ‘afvallers’).
4. Vraag cliënten persoonlijk (via de professionals in de uitvoering) of zij mee willen doen aan het spiegelgesprek.
5. Stel een gespreksleidraad op basis van de vragen van professionals op: wat willen professionals van cliënten weten over een bepaald onderwerp?
6. Nodig toehoorders uit: medewerkers (max. 20), ketenpartners (max. 5), cliëntenraad (max.3).
7. Neem een week voor het spiegelgesprek nogmaals contact op met de cliënten voor extra uitleg en bevestiging dat ze komen.
8. Regel locatie, ruimte en eventueel broodjes/pizza en VVV-bonnen voor deelnemende cliënten.

Uitvoering (half uur vooraf, gesprek zelf 1,5 uur):
1. Neem als gespreksleider een half uur voorafgaand aan spiegelgesprek de tijd om met cliënten apart te zitten, elkaar te leren kennen en hen op hun gemak te stellen.
2. Tijdens het spiegelgesprek voeren onafhankelijke gespreksleiders het gesprek met de groep cliënten. De buitenkring luistert en kan aan het einde van het gesprek vragen stellen. Discussiëren is niet de bedoeling.
3. Vraag binnen een week na het spiegelgesprek feedback van toehoorders en cliënten: wat vinden zij de belangrijkste opbrengst van het spiegelgesprek, wat zou de organisatie kunnen oppakken en wat kunnen zij zelf doen?
4. Formuleer concrete actiepunten en koppel deze terug naar toehoorders en deelnemende cliënten. Neem actiepunten op in het jaarplan, voer actiepunten uit en monitor ze.

Tools & Documenten
Stappenplan/ draaiboek
Informatie vooraf
Digitale evaluatievragen voor cliënten en toehoorders