Werkwijze Samen Sterker

Werkwijze Samen Sterker

Wat is het?
Samen Sterker is een manier om structureel de samenwerkingsrelatie tussen cliënt en professional te bespreken1. Vijf vragen over de samenwerking komen met regelmaat aan de orde. Hierbij geven beide partijen aan wat zij goed vinden gaan, wat beter kan en welke afspraken hiervoor nodig zijn. De vragen gaan over de omgang, luisteren, contact, gezinsplan en afspraken.

Hoe werkt het?
Voorbereiding:
1. Stel aan de cliënt voor om Samen Sterker te gaan doen. Bespreek het doel en nodig de cliënt uit voor een open gesprek. Bijvoorbeeld:
“De komende tijd gaan we samen aan de slag om jullie gezinssituatie te verbeteren, zodat jullie kind(eren) zich positief kunnen ontwikkelen. Een goede samenwerking is hiervoor heel belangrijk. We moeten elkaar goed begrijpen en respect hebben voor elkaar. Daarom stel ik voor om regelmatig te praten over de samenwerking. We kunnen dan kijken wat er goed gaat en wat er beter kan. We nemen telkens vijf vragen met elkaar door. Als we dingen anders willen doen, dan schrijven we dat op en kijken we de volgende keer terug of dit beter is gegaan. Belangrijk is dat we eerlijk zijn tegen elkaar. Er zijn geen goede of foute antwoorden.”
2. Bepaal samen met de cliënt de vaste momenten waarop jullie het gesprek over de samenwerkingsrelatie met elkaar voeren. Bijvoorbeeld altijd bij vaststelling van een (nieuw) gezinsplan of iedere drie maanden.

Uitvoering (per vastgesteld moment, per keer circa tien minuten):
1. Pak het vragenformulier erbij. Bij kinderen kies je voor het formulier met de smileys. Dit kan op papier of op de laptop.
2. Doorloop de vragen
a. Laat de cliënt een kruisje zetten op de lijn (schaal ontevreden – tevreden) of vraag kinderen een smiley te kiezen of te tekenen.
b. Doe dit vervolgens zelf ook
c. De cliënt en jij geven per vraag aan:
- Waar ben je het meest tevreden over?
- Waar ben je het minst tevreden over?
Ga niet in discussie, stel alleen verhelderingsvragen. Ieder heeft zijn eigen beeld.
3. Maak samen een afspraak over een concrete (SMART) verbetering van de samenwerking.

Bij een volgend gesprek, bespreek je steeds eerst of de afspraak van de vorige keer gelukt is.