Werkwijze Matching

Werkwijze Matching

Wat is het?
Bij matching krijgt het gezin een keuze in wie hen gaat begeleiden. De gedragsdeskundige selecteert op basis van ‘profielen’ twee professionals die goed passen bij de vraag van het gezin. Het gezin heeft een kennismakingsgesprek met beide professionals en geeft na afloop hun voorkeur aan.

Hoe werkt het?
Voorbereiding:
1. Alle professionals maken een eigen profiel aan. Dit is een beschrijving van je expertise, affiniteit en praktische voorkeuren. Bespreek de profielen in je team en help elkaar.
2. De gedragsdeskundige (deze rol kan ook elders belegd worden) leest alle profielen en stelt eventueel aanvullende vragen.
3. Tip: in de pilot heeft het team vaste momenten in de week bepaalt voor het voeren van kennismakingsgesprekken. Bijvoorbeeld iedere dinsdag- en donderdagmorgen. Kies voor een moment waarop de meeste teamleden aanwezig zijn en waardoor jullie binnen de wettelijke termijn van vijf dagen kunnen handelen.

Uitvoering:
1. De gedragsdeskundige maakt op basis van de beschikbare profielen en de aanmeldingsinformatie over het gezin een ‘match’: hij/zij kiest twee professionals uit die goed passen bij het gezin.
2. Ouders en/of jongeren krijgen een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met twee professionals. Dit vindt plaats op één van de vaste momenten (zie voorbereiding). Cliënten die op het voorgestelde moment niet kunnen, maken automatisch geen gebruik van matching. Bij de uitnodiging ontvangen zij informatie over de werkwijze van matching.
3. Tijdens het kennismakingsgesprek praat je als geselecteerde professional met ouders en/of jongeren over je manier van werken, je expertise en affiniteit, de verwachtingen die de cliënten van je mogen hebben en wat jij van hen verwacht.
4. Ouders en/of jongeren kunnen hun keuze binnen drie dagen na het gesprek aangeven. Doet de cliënt dit niet, dan wijst de gedragsdeskundige een professional aan het gezin toe.
5. Binnen je team reflecteer je op het kennismakingsgesprek en de keuze van de ouders en/of jongeren.

Tools & Documenten
Mijn ideale hulpverlener-poster