Werkwijze Maatjes

Werkwijze Maatjes

Cliënten die dat willen en kunnen, krijgen sociale, emotionele en praktische ondersteuning van een ‘maatje’. De maatjes zijn geselecteerde (ex)cliënten. Zij weten hoe het is om als cliënt met de jeugdzorg te maken te hebben en kunnen daardoor andere ondersteuning bieden dan een professional die werkt vanuit een professioneel kader. De ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het bieden van een luisterend oor en het geven van praktische tips, vertrouwen en moed. Maatjes geven cliënten extra ondersteuning, ontlasten de professional zetten daarnaast ook nog zichzelf in hun kracht.

Hoe werkt het?
Voorbereiding:
1. Informeer collega’s over het inzetten van maatjes: aan welke criteria moeten maatjes voldoen en wat zijn de voordelen voor de cliënten, maatjes en professionals zelf?
2. Maak afspraken welke vaste contactpersoon, wanneer en op welke wijze contact onderhoudt met de maatjes. Dit is onder ander van belang om overbelasting voor het maatje te voorkomen.
3. Werf maatjes door bijvoorbeeld posters op te hangen in de werkruimtes met een oproep, de mogelijkheid te bespreken tijdens het eindgesprek of het te agenderen in de teamvergadering.
4. Maak een profiel van het beschikbare maatje en stel een afsprakenformulier op voor het maken van een match tussen cliënt en maatje in de organisatie.

Uitvoering:
1. Leg cliënten uit hoe het werkt en vraag of hij/zij een maatje willen. Zo ja, dan zoek je samen met de cliënt één van de beschikbare maatjes uit.
2. Laat de cliënt het ‘afsprakenformulier’ invullen, wat naar de contactpersoon gaat.
3. De contactpersoon neemt binnen een week telefonisch contact op met het maatje om afspraken concreet te maken. Het maatje en cliënt bepalen daarna zelf hoe ze contact hebben: bijvoorbeeld (eerst) bellen/appen en (soms) face-to-face afspreken.
4. Contactpersoon onderhoudt (telefonisch) contact met het maatje (maandelijks) en inventariseert ervaringen bij cliënten, maatjes en professionals.

Tools & Documenten
Informatie/uitleg voor cliënt, maatje, professionals
Kenmerken Maatje
Voorbeeld profiel (geanonimiseerd)
Afsprakenformulier Maatje
Afsprakenformulier Cliënt
Evaluatievragen Maatje