Werkwijze Cliëntbureau

Werkwijze Cliëntbureau


Vanuit de visie ‘Er zijn als het moet’ wil Partners voor Jeugd leren van de ervaringen en meningen van haar cliënten. Dit doen we door de feedback van onze cliënten aantoonbaar te organiseren, te meten en te gebruiken om daarmee de zorg te verbeteren. Gemeenten willen we hierbij betrekken en informeren over de resultaten.

Wat is het?
Het Cliëntbureau is de plek waar de resultaten vanuit cliëntenparticipatie en cliëntenfeedback samenkomen. Hiermee is het Cliëntbureau een kennisbureau vanuit cliëntperspectief. Door de korte lijnen die er vanuit het Cliëntbureau zijn met alle lagen van de organisatie en met diverse afdelingen, wordt de interne samenwerking bevorderd en de inbreng van cliënten binnen de organisatie geborgd in de organisatiestructuur. Zo is de inbreng van cliënten duidelijk aanwezig binnen Partners voor Jeugd. 

Hoe werkt het?
Het Cliëntbureau is onderdeel van de organisatie. In grote lijnen heeft het Cliëntbureau drie opdrachten:
1) Initiëren
2) Signaleren
3) Volgen

Initiëren
Het Cliëntbureau volgt ontwikkelingen op het gebied van cliëntparticipatie en cliëntfeedback in Nederland en brengt relevante nieuwe kennis actief onder de aandacht in de organisatie. Het Cliëntbureau ondersteunt de organisatie van cliënttafels en jongerenbijeenkomsten.

Signaleren
Alle tips en signalen van cliënten worden in samenhang besproken binnen het Cliëntbureau. Wat is de rode draad uit het cliënttevredenheidsonderzoek? Welke trend zien we in de klachtenanalyse? Welke signalen komen binnen bij de cliëntenraad? Het Cliëntbureau brengt samenhang aan in de afzonderlijke uitkomsten. Twee keer per jaar bespreekt het Cliëntbureau de rode draad met het management en worden verbeterideeën besproken.

Volgen
Het Cliëntbureau heeft ook de opdracht om het management goed bij de les te houden. Worden de verbeterideeën opgepakt én sterker nog, hebben de verbeterideeën ook de gewenste uitwerking? Het Cliëntbureau houdt hier de focus op! In de halfjaarlijkse afstemmingssessies is dit een belangrijk onderwerp van gesprek.