Werkwijze

Werkwijze

De Stem App bestaat uit twee onderdelen:
 
Wat werkt vandaag? 
Dit is een korte terugblik op het gesprek/huisbezoek dat heeft plaats gevonden. De ouder/jeugdige doorloopt enkele vragen gericht op hoe het gesprek is gegaan. Na afloop benoemt men samen de punten die voor de ouder/jeugdige belangrijk zijn in de samenwerking.

En

Samen Sterker
Dit is een terugblik op de samenwerking in de afgelopen periode van het hulpverleningsproces. De professional en ouders/jeugdige doorlopen dezelfde vragen. Na afloop komt er een overzicht waarin de antwoorden van zowel ouder/jeugdige en de professional zichtbaar zijn. Het is hierbij belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking.