Uit de praktijk

Uit de praktijk

Op dit moment wordt er een pilot uitgevoerd bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers en William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering om praktijkervaring op te doen met de Stem App. Tevens is het doel om te verkennen op welke manier de ingevoerde data kan bijdragen aan het kwaliteitsgesprek op verschillende niveaus. Hiervoor zijn leergroepen ingericht waarin de professionals praktijkervaringen met elkaar delen en hierop reflecteren.

Daarnaast zijn er andere gecertificeerde instellingen gelijktijdig bezig met een pilot, namelijk SVMN en JB Brabant. Met deze instelling is een klankbordgroep gevormd om ervaringen te delen en te verkennen hoe de ingevoerde data kan leiden tot de outcome indicator cliënttevredenheid.

Ervaringen uit de pilot

Professionals:

“Ik gebruik de Stem App in mijn gehele caseload. Het is gewoon onderdeel van mijn gesprek.”
“De uitkomst van ‘Wat werkt vandaag’ ingevuld door de moeder was verrassend positief.”
“Het geeft moeder het gevoel ‘in control’ te zijn.”
“De jeugdige had waardering voor hoe ik luisterde; we zijn al verder in de samenwerking dan ik dacht.”

Jeugdigen:
“Ik kreeg positieve feedback van mijn vader doordat hij het gesprek aanging na het invullen van de app.”

Algemeen
“Ik hoor van ouders dat zij het idee hebben dat er meer naar hun mening wordt geluisterd dan anders. Voor mij als professional is het interessant om te weten wat hen (gezinnen) bezig houdt in de samenwerking en wat zij daaronder verstaan. Het begrip ‘samenwerken’ wordt soms anders begrepen door hen, dan door ons.”

Voor meer informatie over de Stem App en de pilot, neem contact op via mail@destem.nu