Spiegelgesprek: Jongeren over Uithuisplaatsing

Spiegelgesprek: Jongeren over Uithuisplaatsing

Spiegelgesprek: Jongeren over Uithuisplaatsing

Op dinsdag 18 oktober heeft De Jeugd- & Gezinsbeschermers een Spiegelgesprek met jongeren georganiseerd rondom het thema ‘uithuisplaatsingen (uhp)’. Hoe ervaren jongeren een uithuisplaatsing? Hoe is het gegaan en wat ging goed en wat kunnen wij verbeteren? We gaan de uitkomsten van dit spiegelgesprek samenvoegen met het gesprek over uithuisplaatsing met ouders, wat voor de zomer heeft plaatsgevonden.