Geef de cliënt een keuze!

Hoe kunnen we aansluiten op déze cliënt? Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren in hoe je samen wilt werken. We hebben twee werkwijzen ontwikkeld om de ‘klik’ tussen cliënt en begeleider te maken: Matching & de Startvragen Werkrelatie.

Dat er geen keuze voor mij gemaakt wordt, maar dat ik dat zelf mag doen na een face-to-face gesprek.

Werkwijzen en instrumenten

Werkwijze Matching

Werkwijze Matching

Bij matching krijgt het gezin een keuze in wie hen gaat begeleiden. De gedragsdeskundige selecteert op basis van ‘profielen’ twee professionals die goed passen bij de vraag van het gezin. Het gezin heeft een kennismakingsgesprek met beide professionals en geeft na afloop hun voorkeur aan.

Werkwijze Startvragen Werkrelatie

Werkwijze Startvragen Werkrelatie

De startvragen werkrelatie zijn een aantal hulpvragen die je met ouders kunt bespreken om te achterhalen op welke manier het gezin het beste leert. De antwoorden helpen jou om met jouw manier van begeleiding aan te sluiten op de leermogelijkheden van het gezin.
 

Uit de praktijk

Uit de praktijk

Binnenkort meer!