Ga actief op zoek naar feedback!

Cliënten geven waardevolle informatie over de kwaliteit van ons werk. Het is belangrijk om goed en open te luisteren naar hun mening. En als je feedback krijgt, wat doe je er dan mee? Wij bieden je drie werkvormen met bijbehorende instrumenten aan: de Cliënttafel, het Jongerengesprek en het Spiegelgesprek. 

Spiegelgesprekken zijn super spannend en waardevol voor ons als professionals.

Werkwijzen en instrumenten

Werkwijze Cliëntfeedback nieuwe stijl

Werkwijze Cliëntfeedback nieuwe stijl

In Cliëntfeedback nieuwe stijl verzamelen we feedback van cliënten middels ontmoeting en dialoog. Feedback wordt niet op casusniveau, maar op organisatieniveau gegenereerd.

Werkwijze Spiegelgesprek

Werkwijze Spiegelgesprek

Een spiegelgesprek is een kringgesprek over een bepaald thema waarin cliënten vertellen over hun ervaringen. Daaromheen zit een ‘buitenkring’ van professionals, ketenpartners en leden van de cliëntenraad die luisteren naar de ervaringen van de cliënten. Zij krijgen door de cliënten als het ware een spiegel voorgehouden.

Uit de praktijk