Verstevig de positie van de cliënt

Het Cliëntbureau is de plek waar de resultaten vanuit cliëntenparticipatie en cliëntenfeedback samenkomen. Verbetersuggesties worden opgepakt door korte lijnen te organiseren met alle afdelingen. Een onderdeel is het werken met ‘Maatjes’. Cliënten die dat willen en kunnen, krijgen sociale, emotionele en praktische ondersteuning van een ‘maatje’.

Aan een lotgenoot stel ik makkelijker 'domme' vragen.

Werkwijzen en instrumenten

Werkwijze Cliëntbureau

Werkwijze Cliëntbureau

Het Cliëntbureau is de plek waar de resultaten vanuit cliëntenparticipatie en cliëntenfeedback samenkomen. Hiermee is het Cliëntbureau een kennisbureau vanuit cliëntperspectief.

Werkwijze Maatjes

Werkwijze Maatjes

Cliënten die dat willen en kunnen, krijgen sociale, emotionele en praktische ondersteuning van een ‘maatje’. De maatjes zijn geselecteerde (ex)cliënten. Zij weten hoe het is om als cliënt met de jeugdzorg te maken te hebben en kunnen daardoor andere ondersteuning bieden dan een professional die werkt vanuit een professioneel kader.

Uit de praktijk

Uit de praktijk

“Mijn maatje helpt om te relativeren en zegt: Doe eens even relaxed!”
Een maatje inzetten is prettig voor de cliënt, maar kan ook tijd schelen in de uitvoering! Lees hier de eerste ervaringen van een maatje, een JGB-er en een cliënt.

Film: 'Werken met Maatjes"- Ervaringsdeskundigen aan het woord