Over ons

De Stem van de cliënt

Vanaf 1 juli 2017 hebben de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en De Jeugd- & Gezinsbeschermers  een intensief partnerschap onder de naam Partners voor Jeugd. De expertise van Partners voor Jeugd ligt op gebied jeugdbescherming, jeugdreclassering, pleegzorg en gezinshuizen voor kwetsbare kinderen én ouders al dan niet met een beperking. Samen werken de organisaties aan een toekomstbestendig jeugdzorgstelsel. Zodat elk kind veilig op kan groeien en zich kansrijk kan ontwikkelen.

Onze drijfveer

◾Samen met ouders, kinderen en jongeren werken aan een veilige opvoeding, onbedreigde ontwikkeling en succesvolle deelname aan de samenleving.
◾In de samenwerking verbeteren en vernieuwen door voortdurend af te stemmen met de cliënt.

De Stem van de cliënt

De Stem van de cliënt is één van de innovatieve projecten waarin de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en De Jeugd- & Gezinsbeschermers in de afgelopen jaren samenwerkten. Vier vooruitstrevende thema’s van de WSS JBJR en DJGB die de cliënt centraal zetten in de jeugdzorg, zijn:

En op dit moment werken we samen aan de doorontwikkeling van de Stem App. Wij doen dit vanuit de overtuiging dat de toekomstbestendige jeugdzorg alleen samen met de cliënt bereikt kan worden.

SWING

De Stem van de cliënt was onderdeel van het stimuleringsprogramma SWING. Het ministerie van Veiligheid en Justitie had in 2015 extra geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering verder te ontwikkelen en te versterken. Onderdeel hiervan was het stimuleringsprogramma SWING voor Gecertificeerde Instellingen onder regie van het Nederlands Jeugd Instituut. Dit programma liep tot eind 2017 en is inmiddels afgerond.