Stem App

De Stem App is een webapplicatie waarmee de professional met ouders en jeugdigen de samenwerking kan bespreken en verbeteren. Op een gestructureerde wijze wordt in ieder gesprek de samenwerking centraal gesteld. Dit heeft als voordeel dat de voortgang zichtbaar wordt en de cliënttevredenheid gedurende het hulpverleningstraject gemeten wordt.

De jeugdige had waardering voor hoe ik luisterde; we zijn al verder in de samenwerking dan ik dacht.

Werkwijzen en instrumenten

Werkwijze

Werkwijze

De Stem App bestaat uit twee onderdelen:

Wat werkt vandaag? 
Dit is een korte terugblik op het gesprek/huisbezoek dat heeft plaats gevonden

Samen Sterker
Dit is een terugblik op de samenwerking in de afgelopen periode van het hulpverleningsproces.

Kijk en probeer!

Kijk en probeer!

Hoe ziet de Stem App er uit? Klik hier.
Probeer de Stem App eens uit! Klik hier 

Uit de praktijk

Uit de praktijk

Pilot bij DJGB en WS JBJR
Op dit moment wordt er een pilot uitgevoerd bij De Jeugd- en Gezinsbeschermers en William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering om praktijkervaring op te doen met de Stem App.